V obci Očelice se povodně vyskytují převážně v letních měsících, při zvýšené srážkové činnosti. V minulosti největší dopad na fungování obce měli povodně v roce 1998, kdy došlo k extrémnímu rozlivu toku mimo běžné koryto a zaplavení objektů a komunikací. Vlivem proudícího spláví v toku Dědiny a následného zachytávání na středovém pilíři došlo při kulminaci ke zhroucení tělesa mostu. Výšku povodňové vlny ilustruje povodňová značka na nově vybudovaném mostě. V pozadí na fotografii je patrný kriticky ohrožený objekt Městec nad Dědinou č. p. 2, který od katastrofické povodně v roce 1998 byl vyplaven ještě několikrát.