Obec Očelice se nachází v Královéhradeckém kraji mezi Dobruškou a Třebechovicemi pod Orebem. Žije zde přibližně 235 obyvatel.

Z povodňového hlediska představuje pro obec hlavní povodňové riziko řeka Dědina – na horním a středním toku nazývaná též Zlatý potok. Řeka protéká okresy Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové. Je to pravostranný přítok řeky Orlice, do které se vlévá u Třebechovic pod Orebem. Délka toku činí 56,7 km. Plocha povodí měří 369,0 km². Dalším zdrojem povodňového ohrožení obce je Jílovický potok v části Břekel a dále i svahové splachy v částech Očelice a zejména Městec nad Dědinou.

K přirozeným povodním zde může docházet jak v období jarního tání, tak i době letních monzunů. V případě nahodilých přívalových srážek může dojít k náhlému navýšení stavu v tocích a rozlivu směrem k zástavbě a následnému ohrožení zdraví a majetku obyvatel prakticky nezávisle na aktuálním období.