V obci Želešice nejsou povodně nikterak výjimečným jevem. Na toku Bobravy dochází při intenzivních dlouhotrvajících srážkách k rozlivu v zastavěné části území a i v minulosti docházelo k ohrožení života a zdraví obyvatel a k poškození majetku.

Historické záznamy zmiňují velmi ničivé povodně v letech 1946, 1970 a 1975. V těchto letech došlo k výraznému vybřežení Bobravy (i Hajanského potoka) a ohrožení současné ulice Petra Bezruče a oblasti mezi mlýnským náhonem a tokem Bobravy.

V roce 2006 došlo v Želešicch k povodni, kterou ilustrují snímky níže. Další povodeň postihla obec v roce 2010. Voda však při těchto povodních zůstala v korytě Bobravy. 

Na základě těchto zkušeností bylo prohloubeno koryto a navýšeny mostky a koryto toku Bobravy je průběžně čištěno.