Obec Želešice leží cca 8 km jižně od Brna v bývalém okrese Brno-venkov, nyní ORP Šlapanice v Jihomoravském kraji. Rozkládá se na okraji Dyjsko-svrateckého úvalu v nadmořské výšce 210 m. Jedná se o vinařskou obec ve Velkopavlovické vinařské podoblasti. Její katastrální území má výměru 9,96 km2 a žije zde cca 1580 obyvatel.

Obcí protéká říčka Bobrava a Hajanský potok. Bobrava je pravostranným přítokem řeky Svratky v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov. Délka toku činí 35,2 km, plocha povodí 187,2 km² a průměrný průtok u ústí 0,43 m3/s. Název řeky pochází od někdejšího výskytu bobrů v této lokalitě. Říčka pramení v lesích západně od Domašova v nadmořské výšce okolo 500 m. Po celé své délce teče převážně jihovýchodním směrem. Protéká obcemi Rudka, Rosice, Tetčice, Radostice a Želešice. U Popovic se vlévá do Svratky v nadmořské výšce 187 m. Na dolním toku je hluboké údolí Bobravy chráněno jako Přírodní park Bobrava.

V katastrálním území obce se nenachází žádné vodní dílo.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.