Obec Všeň se nachází v Libereckém kraji asi 5 km jihozápadně od Turnova (nadřízená ORP). Na katastrálním území o výměře 5,6 km2 trvale žije ve třech místních částech přes 600 obyvatel. V průměrné nadmořské výšce 272 m n. m. se rozkládá rovinatý povrch na východě sousedící s kopcovitým až hornatým výběžkem CHKO Český ráj.

Katastrální území obce je od severu směrem na západ lemováno řekou Jizera. Jizera je významným vodním tokem, je to pstruhová řeka, má také vodácké využití. Na levém břehu se ve směru toku nejprve k Jizeře přidává Modřišický potok a níže Všeňský potok. Modřišický potok splavuje území mezi Podhájí a Modřišicemi a v obci Všeň protéká zastavěným územím části Mokrý. Všeňský potok odvodňuje území od obce Olešnice a před vtokem do inundance části Ploukonice pojímá tři drobná vodní díla. V jižní části katastrálního území protíná území obce tok Žehrovka (jižně od části Borčice).