Město Lomnice nad Popelkou se nachází v okrese Semily, v Libereckém kraji, ORP Semily. Město čítající 5 568 obyvatel je letoviskem i zimním střediskem o rozloze 25,57 km2. Leží v širokém úvalu říčky Popelky pod horou Tábor ve zvlněné krajině na pomezí Českého ráje a Podkrkonoší. Město je složeno z dalších 11 částí: Černá, Dráčov, Chlum, Košov, Morcinov, Nové Dvory, Ploužnice, Rváčov, Skuhrov, Tikov, Želechy.

Černá je malá vesnice o výměře 4,8 km2. Nachází se asi 3 km na západ od Lomnice nad Popelkou. Je zde evidováno 41 adres. Trvale zde žije 50 obyvatel.

Dráčov je malá vesnice o výměře 4,8 km2. Nachází se asi 3,5 km na západ od Lomnice nad Popelkou. Je zde evidováno 11 adres.Trvale zde žije 20 obyvatel.

Chlum je malá vesnice, o výměře 4,2 km2. Nachází se asi 2 km na jih od Lomnice nad Popelkou. Je zde evidováno 37 adres. Trvale zde žije 34 obyvatel.

Košov je vesnice, o výměře 2,98 km2. Nachází se asi 2 km na jihozápad od Lomnice nad Popelkou. Je zde evidováno 57 adres. Trvale zde žije 52 obyvatel. Na louce ve vsi pramení řeka Cidlina.

Morcinov (dříve též Marcinov či Marčinov) je malá osada, která patří k Lomnici nad Popelkou. Nachází se na kopci, který se nalézá přímo proti hoře Tábor, v nadmořské výšce okolo 630 m n. m. Byla založena v 18. století hrabaty z Morzinu. Je zde evidováno 15 adres. Trvale zde žije 8 obyvatel.

Nové Dvory je malá vesnice o výměře 10,32 km2. Nachází se asi 1,5 km na sever od Lomnice nad Popelkou. Je zde evidováno 21 adres. Trvale zde žije 52 obyvatel.

Ploužnice je část města Lomnice nad Popelkou. Leží na úpatí hory Tábora při silnici z Lomnice nad Popelkou do Jičína. Je zde evidováno 32 adres. Trvale zde žije 60 obyvatel.

Rváčov je malá vesnice o rozloze 4,8 km2. Nachází se asi 2,5 km na západ od Lomnice nad Popelkou. Je zde evidováno 33 adres. Trvale zde žije 61 obyvatel.

Skuhrov je malá vesnice o výměře 4,8 km2. Nachází se asi 2,5 km na severozápad od Lomnice nad Popelkou. Je zde evidováno 22 adres. Trvale zde žije 24 obyvatel.

Tikov je malá vesnice o výměře 4,8 km2. Nachází se asi 4 km na západ od Lomnice nad Popelkou. Je zde evidováno 7 adres. Trvale zde žije 6 obyvatel.

Želechy jsou osada (dříve samostatná obec), část města Lomnice nad Popelkou v okrese Semily v Libereckém kraji. Želechy jsou ze tří stran obklopeny lesem, nacházejí se severně od Lomnice nad Popelkou, téměř v poloviční vzdálenosti z Lomnice nad Popelkou do Košťálova. Vodní tok v Želechách představuje Želešský potok, vlévající se v Košťálově do Olešky. Ve 44 domech žijí 64 obyvatelé.

Městem protéká tok Popelka, pramení v západní části katastru v části Morcinov. Pokračuje východním směrem do zastavěné části, stáčí se jižním směrem, kde prochází z části zatrubněním. Přibere menší pravostranné a levostranné přítoky a pokračuje do obce toku níže Nové Vsi nad Popelkou. Pramen významnějšího toku Cidlina najdeme v části Košov. Po krátkém úseku však katastrální území opouští.

Na katastrálním území obce se nachází několik vodních děl. Tato vodní díla jsou možným zdrojem ohrožení obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.