Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Mgr. Josef Šimek starosta města -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR953/0001740/2017 23.05.2017
Povodí Labe, s. p. \ Vodohospodářský dispečink VHD/Ja/17/16273 25.04.2017

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Semily (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Bc. Marie Dierzé, DiS vedoucí odboru životního prostředí 30.05.2017