Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií:

 • Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
 • Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
 • Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.Metodický pokyn Odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, č. 15.

Hlásné profily v povodňovém plánu

Název Kat. Provozovatel SPA
most v ulici Palackého nedaleko Školního náměstí C město Lomnice nad Popelkou
 • 1. 80 cm
 • 2. 120 cm
 • 3. 140 cm
mostek pod rybníkem Matouš u č.p. 859 C město Lomnice nad Popelkou
 • 1. 60 cm
 • 2. 100 cm
 • 3. 125 cm
most v ulici Havlíčkova u č.p. 138 C město Lomnice nad Popelkou
 • 1. 85 cm
 • 2. 120 cm
 • 3. 145 cm
Hlásné profily v systému POVIS