Hrušky jsou obcí nacházející se v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský, ORP Slavkov u Brna. V nadmořské výšce 199 m n. m. žije zhruba 800 obyvatel. Katastrální území obce Hrušky zaujímá území o rozloze 5,46 km2. Obec leží na soutoku potoků Rakovce a Litavy asi 20 km od Brna a 4 km od Slavkova u Brna. První písemná zpráva pochází z r. 1294, kdy osada patřila pánům z Deblína. K památkám patří nová kaple, uvnitř s replikou sochy Hrušecké Madony z r. 1340. Severní hranici katastru protíná hranice historického území Slavkovského bojiště, asi 5 km od obce leží památník padlých v napoleonských válkách – Mohyla míru.

Obcí protéká Litava (dříve též Cézava). Je to významný levostranný přítok Svratky. Její délka činí 58,3 km, povodí zabírá 789,8 km². Obcí Hrušky protéká směrem na západ a pojme z pravé strany potok Rakovec, který přitéká z obce Křenovice. Pokračuje jihozápadním směrem do obce Šaratice.

Na katastrálním území obce se nachází několik vodních děl. Tato vodní díla jsou možným zdrojem ohrožení obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.