Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií:

 • Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
 • Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
 • Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.Metodický pokyn Odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, č. 15.

Hlásné profily v povodňovém plánu

Název Kat. Provozovatel SPA
Hodějice-Litava: most u hřiště C obec Hodějice
 • 1. 130 cm
 • 2. 200 cm
 • 3. 275 cm
Velešovice - tok Rakovec: lávka k rybníkům C obec Velešovice
 • 1. 95 cm
 • 2. 205 cm
 • 3. 265 cm
Hrušky - tok Rakovec: silniční most za obcí C Obec Hrušky
 • 1. 140 cm
 • 2. 170 cm
 • 3. 210 cm
Hrušky - tok Litava: most u kostela P.M. Sněžné C Obce Hrušky
 • 1. 120 cm
 • 2. 210 cm
 • 3. 250 cm
Hlásné profily v systému POVIS