Obec Úmyslovice leží v okrese Nymburk ve Středočeském kraji, asi 9 km severovýchodně od města ORP Poděbrady Částí obce je ves Ostrov.

Úmyslovice mají přibližně 300 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 623 ha. Poděbrady jsou příslušné jako obec s rozšířenou působností. Obec leží v nadmořské výšce 187 m n. m. Do obce vede silnice III. třídy. Ve vzdálenosti 3,5 km vede silnice 32 Libice nad Cidlinou - Jičín. Železniční trať ani stanice na území obce nejsou. Pověst označuje, že Úmyslovice byly založeny králem Jiříkem z Poděbrad.

Katastrálním územím Úmyslovic protéká potok Blatnice, její pramen najdeme východně od obce, pod hlavní silnicí směr Libice nad Cidlinou – Jičín. Obteče zastavěnou část obce a pak pokračuje směrem na západ, kde se v Rašovicích vlévá do Mrliny. Centrem obce protéká jeden menší bezejmenný tok, který pramení za obcí, do něj se vlévá Zádušní potok, který ale zhruba po 100 metrech tuto bezejmennou vodoteč opouští. Bezejmenný tok končí svou cestu v Blatnici.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.