Katastrální území obce Kosořice je také velmi významně ohroženo kaskádou vodních děl (většinou chovných rybníků) umístěných na Vlkavě a na jejích přítocích – Svatojiřském potoku a Ledeckém potoku. Tato vodní díla se nacházejí na katastrálním území obcí Pěčice, Žerčice a Ledce, proto je nutné, aby povodňová komise Kosořic úzce spolupracovala s povodňovými komisemi výše uvedených obcí pro případ, že by tato vodní díla měla vliv na povodňovou situaci na k. ú. Kosořic.

Název Obec Druh Kategorie
104070160005 Kosořice Vodní nádrž - mapa
Kosořický rybník Kosořice Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Močický rybník Kosořice Vodní nádrž - mapa
Mrštín Kosořice Vodní nádrž - mapa
Šenkýř Pěčice Rybník / Malá vodní nádrž - mapa
Velký záhumenní rybník Charvatce Rybník / Malá vodní nádrž - mapa
Zachtov Jabkenice Rybník / Malá vodní nádrž - mapa
Vodní díla v systému POVIS