Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Ing. Jiří Žežulka starosta obce (do 2015) -
Jan Horák starosta obce (od 2015) -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Povodí Ohře, s. p. 301100-2482/2013 10.06.2013

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Žatec (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Eva Hrušková Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí 07.02.2014