V obci Babice je poslední zaznamenanou povodňovou událostí povodeň z roku 2013, kdy došlo jednak k rozlivu toku Výmola, tak k rozlivu vody mimo vodní tok vlivem intenzivních dešťů a splachů. Došlo k nasazení SDH Babice, k zabezpečovacím pracím, odčerpávání vody ze sklepů, komunikací i obytných objektů.

Události z roku 2013 nejsou výjimkou, komplikace v minulosti představovali i neregulovatelné vodní díla na toku Výmola mezi Babicemi a Mukařovem.