Z hlediska povodňového ohrožení identifikujeme na katastrálním území obce Babice dva významné zdroje povodňového ohrožení.

Prvním zdrojem je samotný tok Výmoly . Voda při zvýšených průtocích může ohrozit některé nemovitosti v blízkosti koryta toku.

Druhým zdrojem povodňové situace je vznik možných nápěchů ve zrušených vodních plochách.

Důsledkem vybřežení potoka a dešťových splachů, je rozvodnění na komutacích, do zahrad a sklepů.