Obec: Podbořany (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Mgr. Radek Reindl - -
Místopředseda Ing. Karel Honzl - -
Tajemník Iva Laurichová - -
Člen Ing. Jiří Hovorka - -
Člen Mgr. Eva Bašová - -
Člen Bc. Jaroslava Gašparová - -
Člen Ing. Pavel Beneš - -
Člen Josef Svoboda - -
Člen Ing. Martin Holý - -
Člen Ing. František Jurča - -
Člen Karel Žežulka - -

Stanoviště: Podbořany, ul. Mírová 615, 441 17 Podbořany

Otevřít v mapovém prohlížeči

Nadřízená PK v systému POVIS

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...