Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Jaromír Kubelka Starosta obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. \ Správa toků - oblast povodí Ohře, Teplice LCR956/002041/2014 22.09.2014
Povodí Ohře, s. p. 301100-3556/2014 14.08.2014

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Podbořany (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Bc. Martina Bláhová odborný referent odboru ŽP 01.10.2014