Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Ing. Antonín Váňa starosta obce (do r. 2015) -
Karel Mozgva starosta obce (od r. 2015) -
Mgr. Pavel Heinz Starosta od 2018 04.11.2018

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. \ Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín LCR957/002852/2013 06.06.2013
Povodí Moravy, s.p. \ Závod Střední Morava PM025651/2013-219/To 08.07.2013

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Luhačovice (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Petr Záhorovský odbor ŽP Luhačovice 05.08.2013