Oddělení životního prostředí Dobruška

Kontakty

Oddělení, pověřená osoba, funkce na pracovišti Kontaktní údaje Poznámka
referentka na úseku ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny
referent na úseku vodního hospodářství
agenda na úseku odpadového hospodářství a ochrana ovzduší
vedoucí oddělení životního prostředí, referent na úseku vodního hospodářství
zástupce vedoucího oddělení životního prostředí, agenda na úseku lesního hospodářství, myslivost, rybářské lístky