Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Ing. Zbyněk Linhart Starosta (do r. 2014) -
Jan Kolář Starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. \ Správa toků - oblast povodí Ohře, Teplice LCR956/002411/2013 23.09.2013
Povodí Ohře, s. p. \ Závod Terezín 301100-3859/2013 19.09.2013
Správa Národního parku České Švýcarsko SNPCS 03787/2013 20.09.2013

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Rumburk (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Jiří Latislav vedoucí odboru životního prostředí MÚ Rumburk 27.05.2014