Na katastrálním území obce Kamenického Šenova identifikujeme dvě hlavní příčiny ohrožení z hlediska povodňové problematiky.

První je přirozená povodeň v povodí Šenovského potoka způsobená buď intenzivními přívalovými dešti, nebo náhlým táním vydatné zásoby sněhu. Koryto toku je v nejhustěji zastavěných oblastech regulováno kamennou břehovou hranou, lokálně však hrozí rozliv na komunikace nebo na pozemky bezprostředně sousedící s tokem. V lokalitách, kde koryto regulováno není, je rozliv více pravděpodobný.

Terén se na území Kamenického Šenova svažuje od jihu k severu a tato svažitost způsobuje velmi intenzivní svahové splachy, které se projevují zejména v jižní zastavěné části obce, ale i v dalších lokalitách. Voda zde nemá přirozené koryto a při splavování do Šenovského potoka proudí po komunikacích a po soukromých pozemcích, kde hrozí materiální poškození i ohrožení zdraví a životů obyvatel. Tato situace nastala i v srpnu 2010.

Rychlé odkazy:      Záplavové území       Místa omezující odtok      Bleskové povodně      Historické zkušenosti s povodněmi