Kamenický Šenov je město, které se nachází na severu Čech v Libereckém kraji, v okrese Česká Lípa.

Město leží v nadmořské výšce 350 – 550 m na hranici dvou krajinných celků - Českého středohoří a Lužických hor, jež jsou zároveň stejnojmennými chráněnými krajinnými oblastmi. Ke dni 1. lednu 2014 zde žilo 4 034 obyvatel, město má dobré dopravní spojení s Děčínem i Českou Lípou, prochází jím silnice první třídy I 13. Územní obvod tvoří dvě katastrální území: Kamenický Šenov s rozlohou 10,46 km2 a Prácheň, jejíž katastrální území má rozlohu 3,19 km2. Městskou památkovou zónu tvoří zástavba domů z 18. století. Národní přírodní památkou jsou čedičové varhany - Panská skála v nadmořské výšce 594 m n. m., kterou návštěvník nalezne v nedaleké Práchni. V okolí Kamenického Šenova se nachází několik dalších kopců a vrchů.

V jižní části Kamenického Šenova pramení Šenovský (Kamenickošenovský) potok, protéká zastavěnou částí města, pojme několik drobných vodotečí a potom se vlévá do Pryského potoka v sousední obci. V jižní části k.ú. Prácheň pramení Okrouhlický (Skalický) potok. Stáčí se směrem na východ, pojme jednu levostrannou vodoteč pramenící v zastavěné části obce nedaleko silnice první třídy I 13, a pokračuje do obce Okrouhlá.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.