Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Ing. Kateřina Hlaváčová starostka obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Povodí Labe, s. p. PLa/Ja/2020/049274 23.11.2020
Povodí Ohře, s. p. POH/49581/2020-2/301100 11.11.2020

Nadřízený povodňový orgán

-

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Vladimír Drož Vedoucí OŽP MěÚ Roudnice nad Labem 01.03.2021

Doplňující informace