Město Dolní Poustevna leží cca 25 km západně od města Rumburk v nadmořské výšce 298 m a je ze dvou stran obklopena hranicemi s Německem. Město leží přímo na hranici s městem Sebnitz, na jehož sídlištně navazuje. Je součástí bývalého okresu Děčín, nyní ORP Rumburk v Ústeckém kraji. Město je situováno v nejzápadnější části Šluknovského výběžku, v oblasti nedaleko Labských pískovců a Českosaského Švýcarska. Ve městě žije cca 1 940 obyvatel. Katastrální území má výměru 11,07 km2. Pod město Dolní Poustevna spadají následující přidružené obce:

  • Horní Poustevna je část města Dolní Poustevna. Nachází se asi 2 km severrně od Dolní Poustevny a trvale zde žije cca 5 obyvatel. Horní Poustevna je také název katastrálního území o rozloze 4,11 km², ve kterém leží o části Karlín a Marketa.
  • Karlín je malá vesnice, část města Dolní Poustevna, která spadá do katastrálního území Horní Poustevna. Nachází se asi 3 km východně od Dolní Poustevny a trvale zde žije cca 60 obyvatel.
  • Markéta je malá vesnice, část města Dolní Poustevna, která spadá do katastrálního území Horní Poustevna. Nachází se asi 2,5 km severovýchodně od Dolní Poustevny a trvale zde žije cca 30 obyvatel.
  • Nová Víska je malá vesnice, část města Dolní Poustevna, která spadá do katastrálního území Nová Víska u Dolní Poustevny o rozloze 3,2 km². Nachází se asi 3,5 km na severozápadně od Dolní Poustevny. Trvale zde žije cca 5 obyvatel.

Hlavním tokem je Luční potok (též nazývaný Poustevenský) se svými přítoky (Mýdlový potok, Místní potok Nová Víska a další). Jeho délka činí 10,5 km, plocha 36,8 km2 a průměrný průtok u ústí 0,49 m3/s. Je pravostranným přítokem Vilémovského potoka. Tvoří páteř obce Dolní Poustevna. Pramení u Severní (část obce Lobendava) mezi Skřivánčím vrchem a Bukovou horou v nadmořské výšce 400 m. U hraničního přechodu Sebnitz-Dolní Poustevna se ve výšce 295 m n. m. vlévá do Vilémovského potoka. U Lučního potoka jsou z velké části zachována původní koryta toků, pouze v obcích jsou z bezpečnostních nebo praktických důvodů upravena.

Vilémovský potok (někdy také Sebnice) je levý přítok Lachsbachu a protéká Českou republikou a Saskem. Jeho délka činí 12,2 km, plocha 60,1 km2 a průměrný průtok u ústí 1,30 m3/s.Pramení ve Šluknovské pahorkatině v širokém údolí mezi Hrazeným (608 m) a Plešným (593 m), 2 km severozápadně od vsi Brtníky. Potok teče severozapadním směrem do Velkého Šenova, kde mění svůj směr k jihozápadu, a protéká mezi obcemi Vilémov a Mikulášovice. Pod těmito místy mezi Spáleným vrchem a Wolfsteinem u Doliny (část Vilémova) začíná tvořit státní hranici mezi Českou republikou a Německem. Od tohoto úseku se jmenuje Sebnitz nebo Sebnitzbach (Sebnický potok). U hraničního přechodu Sebnitz-Dolní Poustevna se stéká s Lučním potokem. Za hraničním přechodem teče ještě několik metrů jako hraniční potok a pak protéká přes město Sebnitz. Přibližně po 30 kilometrech se nad Porschdorfem vlévá do Lachsbacha. Vilémovský potok není z hlediska povodňového ohrožení pro obec Dolní Poustevna významný, jelikož protéká obcí jen v krátkém úseku.

Na katastrálním území obce se nachází několik vodních děl, které mají spíše přírodní charakter a jsou tedy možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů http://voda.gov.cz/portal/ a http://www.mapy.cz.