Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Ing. Miroslav Jemelka Starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. \ Správa toků - oblast povodí Ohře, Teplice LCR956/001942/2013 13.09.2013
Povodí Ohře, s. p. 301100-3229/2013 09.08.2013

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Rumburk (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Jiří Latislav vedoucí odboru životního prostředí MÚ Rumburk 27.05.2014