Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Aleš Depta starosta obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. \ Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín LCR957/004967/2013 27.09.2013
Povodí Moravy, s.p. PM034729/2013-219/Ro 08.08.2013

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Jana Čotková referent odboru životního prostředí -