Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Bc. Hana Bezděková starostka města -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. \ Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín LCR957/002248/2014 16.06.2014
Povodí Moravy, s.p. PM022896/2014-219/To 16.06.2014

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Hranice (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Jiří Škop samostatný referent OŽP 06.02.2015