Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Bc. Miloš Vondrášek starosta obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. \ Správa toků - oblast povodí Ohře, Teplice LCR956/002005/2013 26.07.2013
Povodí Ohře, s. p. \ Závod Karlovy Vary 101100-3743/2013 02.08.2013

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Cheb (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Martin Mašek vedoucí odboru stavebního a životního prostředí 11.10.2013