Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Martin Krameš starosta obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. \ Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov LCR954/003481/2013 08.07.2013
Povodí Vltavy, s. p. \ Závod Dolní Vltava 34480/2013-242/Má/ SP-2013/9058 09.10.2013

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Sedlčany (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Dana Hesová referent odboru životního prostředí 26.03.2014