Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Radek Novák starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR951/002321/2015 04.06.2015
Povodí Odry, s. p. 06879/922/45.12/2015 21.05.2015

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Kopřivnice (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Jiří Sopuch vedoucí oddělení vodního a odpadového hospodářství 18.08.2015