Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Ing. Jiří Kopr Starosta obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. \ správa toků - oblast povodí Dyje LCR 952/003092/2014 23.07.2014
Povodí Moravy, s.p. \ Závod Dyje PM35640/2014-219/Ju 15.08.2014

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Moravské Budějovice (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
RNDr. Tibor Andrejkovič - 04.09.2014