Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Mgr. Oldřich Ondryáš Starosta (do r. 2015) -
Bc Rudolf Bernat starosta obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. \ Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín LCR957/000595/2014 04.02.2014
Povodí Moravy, s.p. PM005587/2014-219/To 24.03.2014

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Žádné osoby