Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Marie Cimrová starostka obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Povodí Labe, s. p. PLa/Ja/2020/046212 26.10.2020
Povodí Ohře, s. p. POH/46375/2020-2/301100 26.10.2020

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Roudnice nad Labem (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Vladimír Drož Vedoucí odboru ŽP Roudnice nad Labem -

Doplňující informace