Název:
Vsetín
Kraj:
Zlínský
ORP:
ano
Poloha:
-
Starosta:
-
Nadřízená ORP:
-
Poznámka:
-

Povodňová komise

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Bc. Iveta Táborská starostka -
Místopředseda Ing. Jindra Tesařová vedoucí odboru životního prostředí -
Místopředseda MVDr. Jiří Šturala vedoucí oddělení ochrany přírody -
Tajemník Ing. Rostislav Křupala vedoucí oddělení havarijního a krizového řízení -
Člen Mgr. Alena Beková Vedoucí odboru sociálních věcí -
Člen Jana Čadová tisková mluvčí -
Člen Ing. Bronislava Holzerová referent odboru ŽP -
Člen Marie Hrňová referent odboru ŽP -
Člen Ing. Tomáš Hurta Referent,Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Vsetín -
Člen Ing. Antonín Janota majetkosprávní vztahy -
Člen Ing. Michal Korabík ředitel společnosti VaK Vsetín, a.s. -
Člen Alois Krystyník majetkosprávní vztahy -
Člen Mgr. Nikolaj Martinák ředitel městské policie -
Člen Ing. Milena Novotná referent odboru ŽP -
Člen Jolana Ondřejová bezpečnostní technik, požární ochrana -
Člen Ing. Michal Poruba úsekový technik, Povodí Moravy s. p., Valašské Meziříčí -
Člen npor. Ing. Lubomír Stárek Velitel požární stanice Vsetín, HZS ZK, ÚO Vsetín -
Člen Lubomír Střelec Ředitel, TS města Vsetína p. o. -
Člen Mgr. Daniel Šrámek informatik -
Člen Ing. Jan Štěpaník Ředitel, TS s.r.o., Vsetín -
Člen Ing. Petr Šulák technik správy majetku -
Člen plk. Mgr. Bohdan Varyš vedoucí ÚO,Policie ČR ÚO Vsetín -
Člen Libor Vráblík zástupce ředitele městské policie -
Člen Ing. Vlasta Živocká referent odboru ŽP -
Člen Ing. Jiří Bednář provozní referent, Lesy ČR, s. p. -

Stanoviště: Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, 755 01

Otevřít v mapovém prohlížeči

Sousední obce

Obec Sousedí na toku Poznámka
Lhota u Vsetína -